cszh-TWenfrdeitjaplptruskth

Jan Karafiát

Jan Karafiát byl evangelický farář, který revidoval Bibli kralickou a zapsal se do literatury půvabnou knihou Broučci. Svá autorská práva na tuto knihu odkázal církvi českobratrské, která díky tomu mohla finančně podporovat vydání Bible a církevních tisků.

Jan Karafiát se narodil na Českomoravské vysočině v Jimramově jako deváté z deseti dětí v matčině druhém manželství. Jeho rodina pocházela ze starého evangelického rodu. Strýc V. Karafiát byl evangelickým farářem.

Jan Karafiát po církevní škole v Jimramově navštěvoval nižší německé piaristické gymnázium v Litomyšli, potom se vydal na vyšší studia do vestfálského Guterslohe, kde na evangelickém gymnáziu složil v roce 1866 maturitu. Následovalo studium na evangelické fakultě v Berlíně, Bonnu a ve Vídni, kde studia ukončil.

Po návratu pobyl v Čechách krátce jako duchovní a opět zamířil do Německa jako vychovatel v Kolíně nad Rýnem. Když se podruhé vrátil do Čech, po několika dalších působištích přijal místo správce učitelského evangelického semináře v Čáslavi. Pro jisté neshody s nadřízenými odtud po dvou letech odešel. Roku 1875 se stal farářem na Hrubé Lhotě na Valašsku, kde sloužil dvacet let.

V roce 1895 se Jan Karafiát odstěhoval do Prahy, na žádný sbor však nenastoupil a zůstal reformovaným farářem mimo službu.

Jan Karafiát zemřel v Praze, pochován je na vinohradském hřbitově.

Dílo Jana Karafiáta:


Po odchodu do Prahy pracoval Jan Karafiát jako volný evangelista. Věnoval se biblistice, duchovní publicistice a literární činnosti.

Jan Karafiát vytvořil vlastní katechismus. Jeho publicistika je zastoupena v církevních i mimocírkevních časopisech. V letech 1896 - 1905 sám redigoval a psal Reformované Listy.

Próza:


Kamarádi - 1873, o tragickém konfliktu mezi svědomím a penězi

Broučci - 1876, stylisticky a jazykově vynikající vyprávění o rodině svatojánských broučků je alegorickým obrázkem, jak by měl vypadat život lidí žijících podle božích přikázání v evangelickém pojetí. Přestože kniha je určena dětem, oblíbená je i u dospělých pro její skutečný humanismus v zobrazení lidských vztahů, výchovu dětí i životní moudrost.
Poetičnost knihy inspirovala filmaře i výtvarníky.

Broučkova pozůstalost - 1900, 2 díly

Paměti spisovatele Broučků - 1919 - 1928, 5 dílů, vzpomínkové a autobiografické Karafiátovy několikadílné práce

Jako teolog a znalec Bible se Jan Karafiát zabýval textem Bible kralické.

Odborné práce a edice:


Mistr Jan Hus - 1872
Reformovaný zpěvník - 1876, autor byl i muzikant a Sionský básník
Křesťanské učení - 1876
Rozbor kralického Nového zákona co do řeči a překladu - 1878
Kritické vydání Bible kralické z roku 1613 - 1887
Text kralický z roku 1613 - 1915