cszh-TWenfrdeitjaplptruskth

Václav Říha

Václav Tille (16. února 1867 v Táboře – 26. června 1937 v Praze) byl knihovník, učitel, divadelní a literární kritik a český spisovatel. Používal také pseudonym Václav Říha.

Narodil se v rodině profesora reálného gymnázia v Táboře, Antonína Tilleho, a jeho ženy Marie, rozené Eisensteinové. Babička z otcovy strany pocházela z rodu Nádherných z Borutína.

Václav Tille absolvoval gymnázium, pak filosofickou fakultu Karlovy university v Praze (slavistiku a germanistiku) a další v Innsbrucku, studia zakončil doktorátem. Později vykonával práci v pražské univerzitní a olomoucké studijní knihovně. V té době působil také jako revizor sbírek knihovny Národního muzea. Následoval pobyt na univerzitě v Paříži. V roce 1903 habilitoval a v letech 1921–1937 byl řádným profesorem srovnávacích dějin na Karlově universitě. Stal se členem Rotary klubu, Evropského literárního klubu, Československé Intelektuální Unie, v roce 1925 je spoluzakladatelem PEN klubu. V roce 1925 se stal členem Mezinárodní akademické unie.

Uveřejnil řadu divadelních a literárních kritik v Národních listech (působil zde v letech 1910–1915), Venkově, Prager Presse a dalších novinách i časopisech. Vytvořil velmi mnoho srovnávacích studií u umění scénickém, mimickém, kriticky rozebíral tvorbu povídkovou, pohádkovou a zabýval se i dalšími obory české i cizí literatury a knihovnictví. Při psaní pohádek použil pseudonym V. Říha, odborné články podepisoval často různými zkratkami a značkami. Dr. Václav Tille redigoval od roku 1902 knižnici pro mládež Žeň z literatur.

Literární dílo

  Odborné publikace

    Divadelní vzpomínky (1917)
    Literární studie (1892)
    Povídky sebrané na mor. Valašsku (1902)
    Erbenovy České pohádky (1905), studie
    Němcové Národní báchorky a pověsti (1905), studie
    Němcové Pohádky (1907), studie
    Kinéma (1908), filmová studie
    České pohádky do roku 1848 (1909), studie
    Soupis českých pohádek, díl I. (1930)
    Soupis českých pohádek, díl 2. (1934)
    Božena Němcová (1911) monografie spisovatelky, několikrát přepracoval, opatřil dodatky
    Filosofie literatury u Taina a předchůdců (1902)
    Maurice Maeterlinck (1910), monografie
    Roncesvalles (1915), filologicko-místopisná studie

a mnoho dalších

  Pohádky

    Letní noc (1905)
    Říhovy pohádky (1915)
    Paleček (1922)
    Nebojsa (1925)
    Zvířátka a Petrovští[6]

a mnoho dalších, všechny pod pseudonymem Václav Říha.