cszh-TWenfrdeitjaplptruskth

Hloupý Honza

Byl jeden táta a měl Honzu. Jednou řekl k němu: "Honzo, ty rosteš jako dříví v lese, jsi hrozný klacek, a posud jsi ani v kostele nebyl. Půjdeš dnes do kostela. Ale to ti povídám, ať mi tam ani hubou neklápneš."

 Honza hodil hlavou, ustrojil se a šel do kostela. Za chvíli, když vešel do kostela, vstoupil kněz na kazatelnu a začal kázat. Honza koukal s otevřenou hubou, ale po chvilce se zamračil, podepřel boky a bručel: "Nu, rád bych věděl, proč ten košiláč jen na mě zevluje a se mnou se vadí; vždyť jsem mu nic neudělal, ale bude-li to dlouho trvat, popadnem se do křížku."

 "I mlčte, hloupý, a poslouchejte," okřikovali ho lidé.  "Ba to nebudu posloucbat, ani slova nechci již vědět."

 I vtlačil si klobouk na hlavu, oba palce strčil do uší a obrátil se ke knězi zády. To když udělal, vystrčili ho lidé ven z kostela.  "Ty už jdeš?" ptal se táta.  "Jsem rád, že jsem doma, co mě to namáhání stálo. Vylezl vám tam košilatý do díže a začal se naparovat a se mnou vadit až hrůza. Jen trochu jsem hubou klápl, a lidé mě okřikovali, a když jsem si uši zacpal, vystrčili mě ven. Více tam nepůjdu."

 "Ty jsi hloupý Honza. Večer půjdeš k muzice."

 Dobrá; večer dal táta Honzovi zlatník s doložením, aby si koupil za něj piva a dával děvčatům hodně připíjet, aby s nim rády tancovaly.  Honza šel; na prahu hospody stál šenkýř. "Za zlatník piva!" poroučel Honza, sotva k němu došel.  "Snad jen pintu," opravoval hospodský.  "Už jsem řekl, a dost!" Honza na to.  "Nu dobrá, jděte dál!"

 V hospodě byl jen hudec a několik párů se točilo v kolečku. Honza vyvalil oči, otevřel hubu a troubil. Najednou zavřísknou ze síně dudy a dudák vstoupí do sednice, provázen chasou. To jak Honza viděl, vyrazil ze sednice, až na prahu hospodského povalil, který nesl pro něho ve vědru za ten zlatník piva.  "Táto!" křičel, když přišel domů, "víckrát mě neposílejte k muzice, to jsem se tam polekal."

 "Nu, ty hlupáku, co zas?" ptal se tatík.  "Ba co, když jsem tam přišel, skřípal jeden na prkénko a několik bláznů se točilo po sednici, až se jim hlava div nezatočila. Najednou to kvikne, blázni všichni strachem vykřikli a hrnuli se ke dveřím a do nich vstoupil chlap a mačkal pod paží čerta. Já se lekl a utíkal pryč."

 "Už vidím, s tebou není ve vesnici pořízená, musíš mezi pány. Já znám jednoho, který potřebuje stoužícího do pokoje, k tomu tě dovedu."

 Honza byl spokojen a šel s tátou, aby své štěstí mezi pány zkusil. Přišli k pěknému zámku a tam řekl táta, aby šel Honza o službu prosit. U vrat stál vrátný a ptal se Honzy, jak se jmenuje.  "E co bych povídal jak se jmenuju, vždyť to není pán," pomyslil si v duchu Honza. "Předevčírem se jmenuju," odpověděl vrátnému a šel nahoru k pánovi.  "Jak se jmenuješ?" ptal se ho pán, když ho byl již do služby přijal.  "Honza."

 "To není hezké, Honza, budeme ti říkat Johannes!"

 "I pro mě si říkejte jak chcete, ale Honzo mě volejte, sice vás nebudu slyšet."

 Pán se smál, vykázal mu práci na celý den a Honza odešel. Přišel do kuchyně a kuchařka se hned ptala, jak se jmenuje.  Honzu to ptaní trochu mrzelo, povídal tedy: "Co vy ráda, dobré víno."

 Když přišel nahoru do pokojů, potkala ho paní. "Ach, náš nový lokaj; jak mu říkají?"

 "Říkají mně Johannes, a jmenuju se kočka," odpověděl Honza celý vzteklý, že musí pořád povídat, jak se jmenuje.  "Ten chlap je blázen," pomyslila si paní a šla dál.  Přišla slečna a poručila: "Chci polívku!"

 "Já jsem polívka," řekl Honza, kterému se děvče zalíbilo. "To máš divné jméno," řekla slečna, "ale já se neptám na ně, a chci, abys mi přinesl z kuchyně polívku."

 "Na mou věru, tu holku bych si hned vzal, kdyby mě chtěla," myslil si Honza, když odnášel polívku, a myslil na ni celičký den. Večer, když bylo po vší práci a všichni ulehli, šoural se pomalu skrze několik pokojů do toho, kde slečna spala.  "Mama, mama, polívka!" křičela slečna na matku, když ucítila kroky a poznala sloužícího.  "Snad bys nejedla ještě v noci polívku?" ozvala se matka z vedlejšího pokoje.  "Honem, mama, tenový sloužící je zde."

 "Vstávej honem, můj milý, kočka je u dcery," budila paní pána. "Proč mě budíš, ať ji zažene."

 "Jak ho zažene, vždyť to není opravdová kočka; snad mi rozumíš, ten nový sloužící!'

 "Ten se jmenuje Johannes, a ne kočka."

 "Jen vstaň, ať se jmenuje jakkoliv, ten to je."

 Pán vyskočil, vzal bič ze zdi a běžel k slečně do pokoje, ale tam již nikdo nebyl a jen slečna mu povídala, že přišel k její posteli, a když křičela, že utekl.  I pustil se pán za nim; ale pod schody upadl přes kuchařku. "Ona nestydatá, co tu leží? Kdo ji porazil?"

 "Dobré víno, milostpane!"

 "A ona mi to ještě povídá? Až se vrátím, srovnáme se, ona nestydo!"

 I běžel zase za milým Honzou, ale nikde ho nebylo. Ptal se vrátného, neviděl-li sloužícího.  "Předevčírem?" ptal se vrátný, který jeho pravé jméno neznal jako nebohá kuchařka.  "On je osel, předevčírem tu ani ještě nebyl," rozzlobil se pán. Teprv po dlouhém hádáni přišel všemu na stopu a ke vší zlosti se musel smát že je měl Honza za blázny.  Zatím přišel Honza domů celý říčný.  "No, ty jdeš již ze služby?" ptal se táta.  "Ještě bych nebyl přišel, ale bál jsem se biti. Mají tam dceru, a ta je proklatě hezká; mně se líbila, já k ní večer zašel a chtěl jsem ji dát hubičku. Ale ona začala křičet, jako by ji na vidličky bral, a svolala celý zámek. Musel jsem utíkat, nechtěl-li jsem dostat výprask."

 "No, ty jsi boží dřevo, již nevím, co s tebou," rozzlobil se táta.  "Já vím, táto, co udělám," řekl na to Honza; "v zámku jsem slyšel o jednom králi, který prý svolal mnoho učených, aby se s nimi hádal. Ať prý mu mluví co mluví, on pořád říká: To je pravda! a komu by řekl: Ty lžeš! ten prý vyhraje a tomu dá buď mnoho peněz, anebo svou dceru. Já tam půjdu a budu se s nim hádat, až řekne: Ty lžeš!"

 "Nu, možná že se k tomu hodíš. Jdi s pánembohem!"

 Honza se tedy sebral a šel k tomu pro své hádání vyhlášenému králi. šťastně se dostal až na místo a byl ke králi připuštěn.  "Ty se tedy chceš se mnou přít?" ptal se král.  "Nu, pokusím se o to," řekl Honza a sedl vedle krále na vycpanou židli.  "Nyní začni povídat, a jestli ti řeknu, že lžeš, dostaneš mou dceru a mnoho peněz," řekl král a pokynul Honzovi, aby začal.  "Jednou jsem šel do lesa a porazil jsem dub," začal Honza.  "To může být pravda," řekl král.  "Bylo z něho pilin, až tma!"

 "Také to může být pravda."

 "Z těch pilin jsem upletl provaz."

 "I to může být pravda."

 "Ten provaz jsem přivázal k nebi a soukal se po něm nahoru."

 "To též může být pravda."

 "Nahoře se mi ho kousek nedostávalo, uřízl jsem dole kus a nahoře nastavil."

 "Také to může být pravda."

 "Již jsem se chytal trámu, tu se provaz utrhl a já se zaryl sto sáhů pod zem."

 "I to může být pravda."

 "Vzpomněl jsem si, že máme v kuchyni motyku, a chutě jsem vylezl ven, abych se vykopal."

 "To může být pravda."

 "Když jsem vyšel, viděl jsem běžet zajíce, a ten měl na krku cedulku."

 "To může být skutečná pravda."

 "A na té cedulce stálo, že pásl váš táta s mým dědkem prasata."

 "To lžeš," rozkřikl se král a vyskočil ze židle.  "Že lžu? Tedy jste prohrál, a já dostanu peníze."

 Tu se krát ulekl a vzpomněl teprv na svou sázku.  "Poslouchej, Honzo, já ti dám peněz dost, ale dceru, tu ti přece dát nemohu; ty jsi selský a ona je princezna."

 "Jen mi dejte peníze, já se o vaši princeznu neprosím, vím o hezčím děvčeti."

 Král byl i s tou poklonou spokojen, dal Honzovi peněz, co chtěl, a byl rád, že ho zbyl z krku. Když přišel Honza domů, koupil si panství a měl chytrosti až dost