cszh-TWenfrdeitjaplptruskth

O poslušných kozlátkách

Byla jedna koza a ta měla tři kozlátka. Jednou odpoledne jim řekla:,,Kozlátka, já dnes půjdu na trh do města, kdyby někdo tloukl na branku, neotvírejte žádnému, aby na vás nepřišel třeba vlk a nesežral vás."

Kozlátka slíbila: „Však my neotevřeme žádnému!" a ta stará koza šla.

Za chvíli kdosi bouchá na branku: buch, buch a praví tlustým hlasem:

 „Kozlátka, otevřete!"

Kozlátka se všecka polekala a řekla:

„O jé, to není naše maminka; naše maminka má tenčí hlásek jako panímámin vlásek. Neotevřeme!"

A on to byl vlk. Tak ten milý vlk se sebral a šel ke kováři a řekl: „Kováři, upiluj mi kousek jazyka!"

Kovář mu položil hlavu na špalek a jak piluje, tak piluje. Když mu ho kousek upiloval, tak ten vlk šel zas k té brance, zabouchá a praví už tenčím hlasem:

„Kozlátka, otevřete!"

Ale ona zase řekla:

„To není ještě naše maminka; naše maminka má tenčí hlásek jako panímámin vlásek."

Tak ten vlk se dopálil, šel zase k tomu kovářovi a povídal mu: „Upiluj mi ještě víc toho jazyka!"

Milý kovář vezme kleště, vytáhne mu jazyk a jak piluje, tak piluj e, až ho měl jenom kousek. Pak šel vlk za těmi kozlátky, zabouchá na dvířka a volá již tenkým hláskem:

„Kozlátka, otevřete!"

A kozlátka řekla:

„No, to by byl naší maminky hlásek. Ale ukaž nám ťapku!;'

Tak ten vlk strčil do okénka svou ťapku. Když ji uviděla kozlátka, spustila smích a řekla: „leh, to by tak bylo! Vždyť přece naše maminka má pěknou ťapku, a ne takovou škaredou s drápky. To je jistě vlk." A nepustila ho.

Tak ten vlk s velikou lítostí utekl. A když už byl tentam, tu jde stará koza s uzlíkem z trhu. Jak zaklepala a zavolala: „Kozlátka, otevřete!" hned ji kozlátka poznala, otevřela branku, šla jí k ruce a řekla: „Vítáme vás, maminko, však jsme již ráda, že jste přišla; byl tady vlk!" a všecko jí pověděla. Stará koza je pochválila, že byla tak opatrná; rozvázala uzlík a podělila je kdovíjakými věcmi: rohlíky, cukrovím, ořechy, takže měla velkou radost — až, až! A když to všecko již snědla, byla tam papírová zem a propadli jsme se až sem.